لوستر مدرن سقفی

لوستر مدرن سقفی 1965

لوستر مدرن سقفی 1965

لوستر سقفی با طرح و شکلی جدید و نوردهی عالی. لامپ های به کار رفته در این لوستر از نوع SMD با طول عمر...
1,040,000 جزییات
لوستر مدرن سقفی 1960

لوستر مدرن سقفی 1960

لوستر سقفی با طرح و شکلی جدید و نوردهی عالی. لامپ های به کار رفته در این لوستر از نوع SMD با طول عمر...
722,000 جزییات
لوستر مدرن سقفی 1955

لوستر مدرن سقفی 1955

لوستر سقفی با طرح و شکلی جدید و نوردهی عالی. لامپ های به کار رفته در این لوستر از نوع SMD با طول عمر...
1,229,000 جزییات