Notice: Undefined offset: 0 in /home/piehsuzi/public_html/catalog/view/theme/default/template/module/news.tpl on line 3

لوستر VIP

لوستر وی آی پی (VIP) محصولی منحصر به فرد است که مورد توجه افراد سخت پسندی است که به دنبال دکوراسیونی متفاوت و چشم گیر می باشند.جنس این لوستر ها از فلز برنج با درصد خلوص بالا می باشد که آبکاری شده و با کریستال های بلوری تزئین می شوند. شعله های این لوستر ها با دو مدل لوستر شید دار و لوستر بدون شید تولید می شوند که در صورت بدون شید بودن از لاله های بلوری بر روی آنها استفاده می شود. لوستر وی آی پی (VIP) معمولا در پذیرایی، نشیمن و فضا هار رسمی استفاده می شود و از نظر ظاهری شبیه به لوستر آنتیک هستند .

VIP لوستر 92133

لوستر  VIP 92133، 5 شاخه .....
نا موجود جزییات
VIP لوستر 60062

VIP لوستر 60062

لوستر  VIP 60062، 5 شاخه .....
نا موجود جزییات
VIP لوستر 60056

VIP لوستر 60056

لوستر  VIP 60056، 5 شاخه .....
نا موجود جزییات
VIP لوستر 5908

VIP لوستر 5908

لوستر  VIP 5908، 5 شاخه .....
نا موجود جزییات
VIP لوستر 5907

VIP لوستر 5907

لوستر  VIP 5907، 5 شاخه .....
نا موجود جزییات
VIP لوستر 5905

VIP لوستر 5905

لوستر  VIP 5905، 5 شاخه .....
نا موجود جزییات
VIP لوستر 5901

VIP لوستر 5901

لوستر  VIP 5901 ، 5 شاخه .....
نا موجود جزییات
VIP لوستر 3053

VIP لوستر 3053

لوستر  VIP 3053، 5 شاخه .....
نا موجود جزییات
VIP لوستر 1799

VIP لوستر 1799

لوستر  VIP 1799، 5 شاخه .....
نا موجود جزییات
VIP لوستر 1708

VIP لوستر 1708

لوستر  VIP 1708، قیمت درج شده مربوط به لوستر 5 شاخه می باشد .....
نا موجود جزییات
VIP لوستر 1707

VIP لوستر 1707

لوستر  VIP 1707، 5 شاخه .....
نا موجود جزییات
VIP لوستر 1706

VIP لوستر 1706

لوستر  VIP 1706، 5 شاخه .....
نا موجود جزییات
VIP لوستر 1702

VIP لوستر 1702

لوستر  VIP 1702، 5 شاخه .....
نا موجود جزییات
VIP لوستر 1612

VIP لوستر 1612

لوستر  VIP 1612، 5 شاخه .....
نا موجود جزییات
VIP لوستر 1398

VIP لوستر 1398

لوستر  VIP 1398، 5 شاخه .....
نا موجود جزییات
VIP لوستر 1308

VIP لوستر 1308

لوستر  VIP 1308، 5 شاخه .....
نا موجود جزییات
S 9147- ML- MT

S 9147- ML- MT

.....
نا موجود جزییات
S 9147- ML- MT

S 9147- ML- MT

.....
نا موجود جزییات
S 9143- ML- MT

S 9143- ML- MT

.....
نا موجود جزییات
S 5774-ML-MT

S 5774-ML-MT

.....
نا موجود جزییات